THE ISSUE OF FEMININITY IN THE SHORT STORY COLLECTION OF THE WIND FLOWS THROUGH BY LE MINH KHUE

Authors

  • Kieu Thanh Uyen Dalat University

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1053(2023)

Keywords:

Le Minh Khue, The Issue of Femininity, The Wind Flows Through, Short stories.

Abstract

The Wind Flows Through by Le Minh Khue was awarded the Vietnam Writers’ Association prize in 2016. This study examines and analyzes the characteristics of the short story collection in The Wind Flows Through from the perspective of feminist criticism theory. On that basis, the article discusses the creative personality of Le Minh Khue through the issue of femininity in this collection of short stories.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Beauvoir, S. d. (1996). Giới nữ [Le Deuxiéme Sexe] (Vols. 1). (T. Đ. Nguyễn, & N. T. Đoàn, Trans.). NXB. Phụ nữ. (Original work published 1949)

Friedan, B. (2015). Bí ẩn nữ tính [The Feminine Mystique]. (V. H. Nguyễn, Trans.). NXB. Hồng Đức - Đại học Hoa Sen. (Original work published 1963)

Huỳnh, N. P. (2017). Tác phẩm và thể loại văn học. NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê, M. K. (2016). Làn gió chảy qua. NXB. Trẻ.

Lê, M. K. (2019). Tuyển tập truyện ngắn. NXB. Trẻ.

Nguyễn, T. H. (2016). Tư tưởng của Simone de Beauvoir về vấn đề nữ quyền trong Giới tính thứ hai. In G. T. Phùng, & T. K. Trần, Văn học và giới nữ (Một số vấn đề lý luận và lịch sử) (pp. 10-22). NXB. Thế giới.

Phùng, G., & Trần, T. K. (2016). Văn học và giới nữ (Một số vấn đề lý luận và lịch sử). NXB. Thế giới.

Thái, P. V. (2016). Văn xuôi thế hệ các nhà văn nữ sau 1975 - Nhìn từ diễn ngôn giới. In G. T. Phùng, & T. K. Trần, Văn học và giới nữ (Một số vấn đề lý luận và lịch sử) (pp. 275-287). NXB. Thế giới.

Trần, T. K. (2016). Kháng cự tình trạng mất tiếng nói: Tiếng nói như một thân phận và như một hành động. In G. T. Phùng, & T. K. Trần, Văn học và giới nữ (Một số vấn đề lý luận và lịch sử) (pp. 169-194). NXB. Thế giới.

Downloads

Published

23-03-2023

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Kieu, T. U. (2023). THE ISSUE OF FEMININITY IN THE SHORT STORY COLLECTION OF THE WIND FLOWS THROUGH BY LE MINH KHUE. Dalat University Journal of Science, 13(4), 32-47. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1053(2023)