RHYMING WORDS IN XUAN DIEU’S POEMS OF LOVE

Authors

  • Đặng Thị Lành Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.21(2016)

Keywords:

Poems of love, Reduplicative word, Rhyming word, Xuan Dieu.

Abstract

Reduplication is a special part of Vietnamese language. Each reduplicative word itself shows its user’s exquisite and vivid appreciation of social phenomena. Therefore, reduplication is considered an effective means of expression in literature and art, especially in poetry. Each writer or poet has his/her own ways of using reduplication, which forms the writer’s uniqueness and creativity in word forming. This article will focus on rhyming words in Xuan Dieu's poems of love, through which the article reaffirms his distinct creativeness in word usage.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nguyễn Tài Cẩn (1996), Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hoài Thanh – Hoài Chân (2004), Thi nhân Việt Nam 1932 -1945 (bản in lần thứ 12), Nxb Văn học, Hà Nội

Văn Tân, Nguyễn Văn Đạm (chỉnh lý và bổ sung) (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

Hà Minh Đức (tuyển chọn và giới thiệu) (2007), Xuân Diệu – Ông hoàng của thơ tình yêu, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Hà Minh Đức (giới thiệu – tuyển chọn) (2009), Thơ tình Xuân Diệu, Nxb Văn học, Hà Nội.

Bích Hà (2006), Xuân Diệu một cái tôi khao khát nồng nàn, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.

Hoàng Văn Hành (1985), Từ láy trong tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

Tôn Thảo Miên (2002), Thơ thơ và Gửi hương cho gió - Tác phẩm và dư luận, Nxb Văn học, Hà Nội.

Nguyễn Đình Chú – Trần Hữu Tá (2002), Văn học 11 (tập một- Phần Văn học Việt Nam), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Lưu Khánh Thơ (1999), Xuân Diệu về tác gia và tác phẩm, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Published

30-03-2016

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Lành, Đặng T. (2016). RHYMING WORDS IN XUAN DIEU’S POEMS OF LOVE. Dalat University Journal of Science, 6(1). https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.21(2016)