DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH DÃY SỐ THỜI GIAN ỨNG DỤNG TRONG HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Authors

  • Phan Minh Đức Faculty of Economics & Business Administration, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.230(2013)

Keywords:

Dự báo, Mô hình dãy số thời gian, Ngoại suy giản đơn hàm xu thế, Hoạch định tài chính doanh nghiệp

Abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Published

30-03-2013

Volume and Issues

Section

Economics and Management

How to Cite

Đức, P. M. (2013). DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH DÃY SỐ THỜI GIAN ỨNG DỤNG TRONG HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. Dalat University Journal of Science, 3(1), 43-54. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.230(2013)