MỘT VÀI QUAN ĐIỂM MỚI VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ BẰNG TRUNG CÔNG NGUYỄN HỮU CHỈNH

Authors

  • Trần Văn Bảo Faculty of History, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.265(2013)

Keywords:

Nguyễn Hữu Chỉnh, Thời Lê-Trịnh, Việt Nam

Abstract

Trong số các danh thần thời Lê-Trịnh được sử sách ghi chép thì Bằng Trung Công Nguyễn Hữu Chỉnh là một trong những người nổi tiếng nhất. Ông nổi tiếng vì bị coi là "gian hùng", vì bản tính ngông nghênh, vì sự nghiệp có lúc vinh hoa tột bậc, cũng vì ông có cái kết cục khá bi thảm. Bài viết này nêu lên một vài quan điểm mới về nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi này.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

30-12-2013

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Bảo, T. V. (2013). MỘT VÀI QUAN ĐIỂM MỚI VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ BẰNG TRUNG CÔNG NGUYỄN HỮU CHỈNH. Dalat University Journal of Science, 3(3&4), 94-98. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.265(2013)