CENTRAL HIGHLANDS’ TALES AND SOUTHEAST ASIAN TALES - SEVERAL COMMON MOTIFS

Authors

  • Lê Hồng Phong Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.28(2016)

Keywords:

Folklore, Motif, Southeast Asia, Similarity, The Central Highlands.

Abstract

Central Highlands’ tales and Southeast Asian tales are similar and dissimilar in terms of genres, characters, content, and literature and cultural values. This article presents several similarities and a few dissimilar between the tales of the Central Highlands and those in the region of ASEAN in terms of motifs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Viện Đông Nam Á (1983), Văn học các nước Đông Nam Á, Viện Đông Nam Á xuất bản, Hà Nội.

Chu Xuân Diên (1994), Về phương pháp so sánh trong nghiên cứu văn hóa dân gian, Tập san Khoa học, ĐHTH TpHCM, số 1/1994, tr. 44 – 55.

Ngô Văn Doanh và… tuyển soạn (1990), Truyện cổ Thái Lan, Nxb. Trẻ, Tp.HCM.

. Phạm Đức Dương (1998), Giải mã truyện cổ Lào theo phương pháp tiếp cận văn hóa học, Tạp chí Văn học, Hà Nội, số 1, tr 51 – 58.

Nguyễn Tấn Đắc (1995), Về các nền văn học dân tộc ở Đông Nam Á, Tạp chí Văn học, Hà Nội, số 8, tr. 2 – 4.

Bích Hà (1998), Thạch Sanh và kiểu truyện dũng sĩ trong cổ tích Việt Nam và Đông Nam Á, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.

Trương Sĩ Hùng biên soạn (1988), Thần thoại Đông Nam Á, Hội Văn nghệ Quảng Nam – Đà Nẵng.

Trương Sĩ Hùng biên soạn (1987), Truyện trạng Đông Nam Á, Sở VHTT Gia Lai – Kon Tum.

Lê Hồng Phong (2006), Tìm hiểu truyện cổ Tây Nguyên trường hợp Mạ và K’Ho, TT nghiên cứu Quốc học - Nxb. Văn học, Hà Nội.

Tuyết Phượng và … biên soạn, dịch (1981), Hợp tuyển văn học Lào, Nxb.Văn học, Hà Nội.

Huỳnh Ngọc Trảng… dịch (1987), Panchatantra, Nxb Trẻ, Tp.Hồ Chí Minh.

Lưu Đức Trung và…(1989), Văn học Ấn Độ, Lào, Campuchia, Nxb. Gíao dục, Hà Nội.

Đặng Nghiêm Vạn (1997), Huyền thoại về nạn hồng thủy và nguồn gốc tộc người, Nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, T1, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, tr. 803 – 863.

Published

30-03-2016

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Phong, L. H. (2016). CENTRAL HIGHLANDS’ TALES AND SOUTHEAST ASIAN TALES - SEVERAL COMMON MOTIFS. Dalat University Journal of Science, 6(1). https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.28(2016)