KNOWLEDGE ON HIV/AIDS AND STIGMA OF THE COMMUNITY TOWARD CHILDREN AFFECTED BY HIV/AIDS: RESEARCH CONDUCTED IN DISTRICT 8 AND BINHTHANH DISTRICT, HOCHIMINH CITY

Authors

  • Võ Hoàng Sơn The Graduate Academy of Social Sciences, The Vietnam Academy of Social Sciences, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.362(2018)

Keywords:

Children affected by HIV/AIDS, Discrimination, Knowledge on HIV/AIDS.

Abstract

Using quantitative data from a research by the author titled "Stigma toward children affected by HIV/AIDS: A research conducted in District 8 and Binhthanh District, Hochiminh City", involving 200 people in the two Districts, the article analyses HIV/AIDS knowledge and stigma of the community toward children affected by HIV/AIDS. The results show that the accuracy of the people’s knowledge on HIV/AIDS is not high. There are still many misperceptions. People’s attitude towards children affected by HIV/AIDS is highly stigmatized, especially in situations where HIV/AIDS patients are their own children and grandchildren, the stigma is more apparent. The labelling of the community towards people living with HIV is quite heavy. However, prejudice and misperceptions about HIV do not affect people’s attitude. The results of the analysis show that gender, education, occupation, and lack of complete knowledge about HIV are factors that prevent the children affected by HIV from going to school together with other children.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Võ Hoàng Sơn, The Graduate Academy of Social Sciences, The Vietnam Academy of Social Sciences
    Nghiên cứu sinh khoa Xã hội học, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

References

Howard, S. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New York, USA: Free Press.

Lưu, B. N. (2010). Gia đình Việt Nam đối mặt với HIV/AIDS: Các thái độ kỳ thị (nghiên cứu đối chứng ở Hạ Long, Việt Nam). Bài báo được trình bày tại Hội nghị Khoa học quốc gia Phòng chống HIV/AIDS lần thứ IV, Việt Nam.

Nguyễn, A. D., Nguyễn, H. T., & Phạm, T. T. (2014). Đánh giá kiến thức thái độ hành vi về HIV/AIDS trên phụ nữ mang thai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bài báo được trình bày tại Hội nghị Khoa học quốc gia Phòng chống HIV/AIDS lần thứ VI, 2015.

Nguyễn, M. H., & Trần, H. T. (2011). Thái độ của thanh thiếu niên Việt Nam về hôn nhân gia đình. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, (4), 3-14.

Rebeca, K. R., Vũ, H. X., & Nguyễn, G. T. (2011). Báo cáo phân tích tình hình trẻ em năm 2010. New York, USA: UNICEF.

Tổng cục Thống kê. (2015). Điều tra đánh giá các mục tiêu phụ nữ, trẻ em năm 2014. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam. (2004). Giảm thiểu kỳ thị, phân biệt đối xử ở nơi làm việc. Hà Nội, Việt Nam: Tổ chức Lao động Quốc tế.

UNAIDS. (2010). Getting to zero (2011-2015 strategy joint united nations programme in HIV/AIDS). Genève, Switzerland: UNAIDS.

UNAIDS. (2015). UNAIDS terminology guidelines. Genève, Switzerland: UNAIDS.

Ủy ban Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. (2012). Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Hà Nội, Việt Nam: Ủy ban Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

VNP+ (2012). Nghiên cứu về chỉ số đánh giá mức độ kỳ thị người có H tại Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Mạng lưới quốc gia những người sống với HIV/AIDS của Việt Nam.

Võ, H. S. (2014). Kỳ thị đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Nghiên cứu tại Quận 8 và Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Luận án Tiến sĩ), Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội.

Published

15-08-2018

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Sơn, V. H. (2018). KNOWLEDGE ON HIV/AIDS AND STIGMA OF THE COMMUNITY TOWARD CHILDREN AFFECTED BY HIV/AIDS: RESEARCH CONDUCTED IN DISTRICT 8 AND BINHTHANH DISTRICT, HOCHIMINH CITY. Dalat University Journal of Science, 8(4), 11-21. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.362(2018)