SOCIAL ORGANIZATION AND COMMUNITY COHESION IN XO-DANG EPIC

Authors

  • Lê Ngọc Bính The Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.385(2017)

Keywords:

Community, Epic, Ethnic, Society.

Abstract

The Xo-Dang epic contains a lot of content such as history, society, culture, etc of the Xo-Dang people. This article will highlight the social organization characteristics and solid community cohesion reflected in the epics of this ethnic group.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đặng, N. V., Cầm, T., Trần, M. C., Lê, D. Đ., & Ngô, V. B. (1981). Các dân tộc tỉnh Gia Lai - Công Tum. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Morfologija, S. (2003). Tuyển tập V.IA. Propp (Tập I). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Ngô, Đ. T. (2007). Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Nguyễn, T. K. V. (2007). Đến với lịch sử - văn hóa Bắc Tây Nguyên. Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Phan, Đ. N. (2001). Nghiên cứu sử thi Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Võ, Q. N. (1983). Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học và Trung học Chuyên nghiệp.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2006). Kho tàng sử thi Tây Nguyên - Sử thi Xơ Đăng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2007). Kho tàng sử thi Tây Nguyên – Sử thi Xơ Đăng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2009). Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 8 - Sử thi Xơ Đăng). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Published

30-12-2017

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Bính, L. N. (2017). SOCIAL ORGANIZATION AND COMMUNITY COHESION IN XO-DANG EPIC. Dalat University Journal of Science, 7(4), 447-460. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.385(2017)