INTERNATIONAL MIGRATION OF CO HO PEOPLE OF LACDUONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE

Authors

  • Võ Thuấn The Faculty of Social Work, Dalat University, Lamdong, Vietnam, Viet Nam
  • Trần Thị Minh Phương The Faculty of Social Work, Dalat University, Lamdong, Vietnam, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.3.549(2019)

Keywords:

Migrants, Migration, International migration.

Abstract

In the context of integration and globalization, international migration has become one of the major problems of this era. There has not been a period in history where the issue of migration has occurred on such a large scale and been so consequential. There are many causes for the migration process, including the law of supply and demand for labor, the difference in living standards, income, working conditions, welfare, social services, cultural enjoyment, etc. In this article, we will first focus on understanding the origin and types of overseas migration of the Co Ho of Lacduong district, Lamdong province. Then we will describe their overseas migration status and lastly, analyze the role of migration in family and community life.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao, & IOM - OIM. (2017). Hồ sơ di cư Việt Nam 2016. Hà Nội, Việt Nam: Cục lãnh sự - Bộ ngoại giao.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Liên minh Châu Âu, & Tổ chức di cư Quốc tế IOM. (2011). Báo cáo tổng quan về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài. Hà Nội, Việt Nam: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

Đặng, A. N. (2009). Xã hội học dân số. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dương, N. (2018). Người lao động. Được truy lục từ https://nld.com.vn/kinh-te/wb-kieu-hoi-du-kien-189-ti-usd-nam-2018-20181220165711118.htm

Perruchoud, R., & Cross, R. J. (2011). Thuật ngữ về di cư. Hà Nội, Việt Nam: Tổ chức Di cư Quốc tế.

Sử, H. T. (2018). Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018. Lâm Đồng, Việt Nam: Uỷ ban Nhân dân huyện Lạc Dương.

Thomas, T. (1998). Vấn đề người cao tuổi Việt Nam ở Úc. Trong Việt Nam học - Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ 1 (tr. 287). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần, T. K. X. (2005). Nguyên nhân phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long kết hôn với người Đài Loan (nghiên cứu tại Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, và Vĩnh Long). Tạp chí Xã hội học, (1), 73-84.

Published

29-09-2019

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Thuấn, V., & Phương, T. T. M. (2019). INTERNATIONAL MIGRATION OF CO HO PEOPLE OF LACDUONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE. Dalat University Journal of Science, 9(3), 157-168. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.3.549(2019)