TEXTURE OF THE GENRE “VÈ”

Authors

  • Triều Nguyên The Association of Vietnamese Folklorists (AVF), Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.550(2019)

Keywords:

Folk literature, Genre, Structure, “Vè”.

Abstract

“Vè” is widely acknowledged as a genre of Vietnamese folklore, introduced in many levels of the education system, but it is quite rare to research and learn about it. This paper presents the structure of “Vè” in two dimensions: The structure dependent on plot, consisting of three parts (introduction, description - i.e., telling the story, and ending); and The structure dependent on the characters’ personalities, dividing the people in a folktale into two types. At the same time, the author of this paper also compares the structure of “Vè” to that of some other types of narrative folklore (such as poetry, “Trạng” stories, fables, etc.). Today, there is limited research about “Vè”, so the problem that this paper addresses will be quite useful, and it is important to learn more about this genre.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dương, H. T. (2012). Văn hoá dân gian huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hoá Thông tin.

Dương, Q. H. (2002). Việt Nam văn học sử yếu. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Đinh, G. K. (1966). Cần xác định hơn nữa giá trị của vè, một thể loại văn học dân gian đầy tính chiến đấu. Tạp chí Văn học, (11), 103-106.

Hoàng, P. (1994). Từ điển tiếng Việt. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Kiều, T. H. (2014). Truyện Nôm bình dân. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, B. H., Trần, Đ. S., & Nguyễn, K. P. (2007). Từ điển thuật ngữ văn học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Lê, H. T. (2018). Trao đổi về bài viết của Nguyễn Trọng Tạo: Hiện tượng vè hoá trong thơ. Được truy lục từ http://tuanbaovannghetphcm.vn/trao-doi-ve-bai-viet-cua-nguyen-trong-tao-hien-tuong-ve-hoa-trong-tho-so-494/.

Lê, T. V. (1986). Thơ văn Đồng Tháp. Đồng Tháp, Việt Nam: NXB. Tổng hợp.

Nguyễn, Đ. C. (1965). Vè Nghệ Tĩnh. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Nguyễn, X. K. (2003). Tổng tập văn học dân gian người Việt (Tập 19): Nhận định và tra cứu. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Từ điển văn học. (1983). Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học Xã hội.

Ninh, V. G. (2000). Kho tàng vè xứ Nghệ. Nghệ An, Việt Nam: NXB. Nghệ An.

Ninh, V. G. (2011). Văn hoá dân gian xứ Nghệ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hoá Thông tin.

Phạm, Đ. D. (1981). Văn học dân gian Thái Bình. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Tôn, T. B. (2001). Vè Thừa Thiên Huế. Huế, Việt Nam: Hội Văn nghệ Dân gian Thừa Thiên Huế.

Trần, H. (1996). Văn học dân gian Quảng Bình. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hoá Thông tin.

Triều, N. (2004). Góc nhìn cấu trúc về truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Triều, N. (2014). Tìm hiểu về truyện trạng Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Triều, N. (2015). Một số khía cạnh triết lí trong truyện trạng. Tạp chí Khoa học Xã hội Miền Trung, (3), 52-60.

Triều, N. (2018). Các thể loại, kiểu tác phẩm dạng tản văn và biền văn trong nền văn học trung đại Việt Nam. Huế, Việt Nam: NXB Đại học Huế.

Published

29-12-2019

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Nguyên, T. (2019). TEXTURE OF THE GENRE “VÈ”. Dalat University Journal of Science, 9(4), 3-17. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.550(2019)