THE PSYCHOLOGICAL TRAUMA EXPRESSIONS OF CHILDREN LIVING IN THE NON-INTERGRITY FAMMILY THROUGH EMOTIONS AND FEELINGS REGARDING FAMILY AND SOCIAL LIFE

Authors

  • Huỳnh Văn Sơn Hochiminh City University of Education, Viet Nam
  • Nguyễn Thị Diễm My Hochiminh City University of Education, Viet Nam
  • Giang Thiên Vũ Hochiminh City University of Education, Viet Nam
  • Đặng Vũ Khoa Hochiminh City University of Education, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.569(2019)

Keywords:

Emotion and feeling, Expression, Family and social life, Psychological trauma.

Abstract

The article addresses the expression of psychological trauma of children living in the non-integrity family through emotions and feelings of children regarding family and social life. The results show that there is a difference between the psychological and emotional trauma of three groups of children: “no psychological trauma”, “boundary state” and “psychological trauma in the non-integrity family”. In particular, children with psychological trauma in the non-integrity families have more negative emotions regarding family and social life than the other two groups. The statistics also show that the emotional expression of children regarding family and social life differs by education level (Sig. = 0.005).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achenbach, T. M., & Ruffle, T. M. (2000). The child behavior checklist and related forms for assessing behavioral/emotional problems and competencies. Pediatrics in Review, 21(8), 265-271.

Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing likert data. Journal of Extension, 50(2), 1-5.

Clarke, S. K. A., Vandell, D. L., McCartney, K., Owen, M. T., & Booth, C. (2000). Effects of parental separation and divorce on very young children. Journal of Family Psychology, 14(2), 304-326.

Esme, F. (2013). Gender-specific association between childhood adversities and smoking in adulthood: Findings from a population-based study. Public Health, 127(5), 449-460.

Fuller, T., E., Filippeli, J., & Lue, C. C. (2013). Gender-specific association between childhood adversities and smoking in adulthood: Findings from a population-based study. Public Health, 127(5), 449-460.

Gottman, J. M., Katz, L. F., & Hooven, C. (2013). Meta-emotion: How families communicate emotionally. Abingdon-on-Thames, UK: Routledge.

Huỳnh, V. S. (2011). Tâm lý học phát triển. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Lê, T. (1997). Vấn đề ly hôn - Nguyên nhân và xu hướng vận động. Tạp chí Xã hội học, (1), 18-29.

Michael, M., Sheldo, C., Denise, J. D., & William, J. D. (2017). Offspring of parents who were separated and not speaking to one another have reduced resistance to the common cold as adults. National Academy of Sciences, 114(25), 6515-6520.

Murphy, M. L. M., Cohen, S., Janicki, D. D., & Doyle, W. J. (2017). Offspring of parents who were separated and not speaking to one another have reduced resistance to the common cold as adults. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(25), 6515-6520.

Ngô, C. H. (1993). Tâm lý học gia đình. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.

Nguyễn, B. Đ. (2014). Rối nhiễu tâm lý ở trẻ em sống trong gia đình có bạo lực. (Luận án Tiến sĩ), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam.

Nguyễn, H. T. (2012). Tổn thương tâm lý ở nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Nguyễn, T. K. A. (1997). Tìm hiểu sự phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo trong gia đình không toàn vẹn. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Nguyễn, T. N. T. (2017). Tổn thương tâm lý của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn tại TP. Hồ Chí Minh. (Luận văn thạc sĩ), Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Văn, T. K. C. (2003). Tổn thương tâm lý của thiếu niên do bố mẹ ly hôn. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Vũ, D. (2008). Từ điển tâm lý học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Từ điển Bách Khoa.

Published

29-12-2019

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Sơn, H. V., My, N. T. D., Vũ, G. T., & Khoa, Đặng V. (2019). THE PSYCHOLOGICAL TRAUMA EXPRESSIONS OF CHILDREN LIVING IN THE NON-INTERGRITY FAMMILY THROUGH EMOTIONS AND FEELINGS REGARDING FAMILY AND SOCIAL LIFE. Dalat University Journal of Science, 9(4), 45-54. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.569(2019)