SOME FEATURES OF THE PROCESS OF RECLAIMING AND ESTABLISHING SOVEREIGNTY IN SOUTHERN VIETNAM DURING THE 17TH-18TH CENTURIES

Authors

  • Trần Thị Mai The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hochiminh City, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.627(2020)

Keywords:

Features of reclaiming Southern Vietnam, Reclaiming Southern Vietnam, Sovereignty over Southern Vietnam.

Abstract

In the 17th and 18th centuries, the reclamation of Southern Vietnam of the Cochinchina government and of the Vietnamese, Chinese, Khmer, Cham peoples, etc. led to the establishment of national sovereignty over this land. This study describes special features of the process of reclaiming and establishing sovereignty through the aspects as follows: The reclamation of Southern Vietnam was the continuation of the expansion process with the key direction towards the South carried out by generations of Vietnamese people; Challenges and difficulties  were found in plenty in the conquest of unoccupied lands; The reclamation of Southern Vietnam was the one of expanding the solidified community accordingto the central tendency and trend of unification; Simultaneously, the reclamation of Southern Vietnam was the one of establishing sovereignty by mode of acquisition of territory; and the reclamation of, the sovereignty establishment over Southern Vietnam was strongly attached to the process of expanding diplomatic relations and raising the status of the nation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Trần Thị Mai, The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hochiminh City
    Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử

References

Châu, Đ. Q. (2007). Chân Lạp phong thổ ký (H. Lê, Dịch). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Văn nghệ.

Lê, Q. Đ. (1961). Phủ biên tạp lục. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, Đ. T. (1970). Nam tiến Việt Nam. Tập san Sử Địa, (19-20), 25-43.

Nguyễn, Q. N. (2019). Hỏi đáp về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn, V. H. (1970). Sự thôn thuộc và khai thác đất Tầm Phong Long - chặng đường cuối cùng của cuộc Nam tiến. Tập san Sử Địa, (19-20), 3-24.

Phan, H. L. (2016). Vùng đất Nam Bộ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị quốc gia Sự thật.

Phan, H. L., & Đỗ, B. (2014). Nguyễn Hoàng - Người mở cõi. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Phù, L. T. B. P. (1970). Lịch sử cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam. Tập san Sử Địa, (19-20), 45-137.

Quốc sử quán triều Nguyễn (2002). Đại Nam thực lục (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Russier, H. (1914). Histoire somaire du royaume de Cambodge, des origines à nos Jours. Saigon, Vietnam: Lmprimerie Commerciale C. Ardin – Tous Droits Réservés.

Trần, Đ. C. (2017). Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ từ khởi thủy đến năm 1945. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Trần, T. M. (2008). Vai trò của cộng đồng người Việt trong công cuộc khai phá đồng bằng sông Cửu Long (thế kỉ XVII-XIX) (Báo cáo tổng hợp Đề tài cấp Bộ). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trịnh, H. Đ. (1998). Gia Định thành thông chí. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Viện Sử học (1994). Di dân của người Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX. Hà Nội, Việt Nam.

Vũ, M. G. (2006). Lược sử vùng đất Nam Bộ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Published

20-03-2020

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Mai, T. T. (2020). SOME FEATURES OF THE PROCESS OF RECLAIMING AND ESTABLISHING SOVEREIGNTY IN SOUTHERN VIETNAM DURING THE 17TH-18TH CENTURIES. Dalat University Journal of Science, 10(1), 81-91. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.627(2020)