A COMPARISON OF THE LIFE CYCLE RITUALS OF THE MNONG ETHNIC GROUP IN DAM RONG DISTRICT (LAM DONG PROVINCE) AND DAK SONG DISTRICT (DAK NONG PROVINCE)

Authors

  • Vo Thi Thuy Dung Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.711(2022)

Keywords:

Dak Song, Dam Rong, Life cycle rituals, Mnong.

Abstract

The Mnong are an ethnic minority of the Central Highlands concentrated in Dak Nong, Dak Lak, and Lam Dong provinces. In their long residence in these regions and with continuous creativity, the Mnong have created cultural characteristics shown in their customs, beliefs, and festivals. Life cycle rituals are one of them. From a comparative perspective, this article delves into the spiritual beliefs in two areas where many Mnong live, Dam Rong District (Lam Dong) and Dak Song District (Dak Nong), to find similarities and differences in the beliefs and expressions of their life cycle rituals. On that basis, some solutions are proposed to help preserve their ethnic identities through the life cycle rituals with the purpose of preserving the cultural diversity of the Mnong residents in the Central Highlands.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chi cục Thống kê Đăk Song. (2020). Báo cáo chính thức dân số huyện Đăk Song chia theo thành phần dân tộc (tính đến 31 tháng 12 năm 2019), Báo cáo số 17/BC-CCTK.

Condominas, G. (1997). Không gian xã hội vùng Đông Nam Á. NXB. Văn hóa.

Condominas, G. (2008). Chúng tôi ăn rừng - Đá thần Gôo. NXB. Thế giới.

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng. (2019). Biểu 2: Dân số sơ bộ theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính (thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2019).

Đoàn, V. C. (1997). Văn hóa học. NXB. Văn hóa thông tin.

Đỗ, H. K. (2012). Những khía cạnh văn hóa dân gian M’nông Nong. NXB. Lao động.

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. (2006). Những vấn đề Nhân học Tôn giáo. Tạp chí Xưa & Nay và NXB. Đà Nẵng.

Ngô, Đ. T. (2007). Về tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền. NXB. Văn hóa thông tin.

Nguyễn, V. M. (2007). Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam. NXB. Khoa học Xã hội

Tocarev, X. A. (1995). Các hình thức tôn giáo sơ khai và sự phát triển của chúng. NXB. Chính trị Quốc gia.

Tô, Đ. H. (2010). Nghi lễ truyền thống của người Bu Nong (M’nông). NXB. Văn hóa dân tộc.

Trương, B. (Ed). (2006). Nghi lễ cổ truyền của đồng bào M’nông. NXB. Văn hóa dân tộc.

Trương, B. (2007). Văn hóa mẫu hệ M’nông. NXB. Văn hóa dân tộc.

Downloads

Published

10-08-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Vo, T. T. D. (2022). A COMPARISON OF THE LIFE CYCLE RITUALS OF THE MNONG ETHNIC GROUP IN DAM RONG DISTRICT (LAM DONG PROVINCE) AND DAK SONG DISTRICT (DAK NONG PROVINCE). Dalat University Journal of Science, 12(4), 45-62. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.711(2022)