THE VIETNAMESE NEW POETRY IN THE EAST ASIAN MODERNIZING POETRY MOVEMENT

Authors

  • Kieu Thanh Uyen The Faculty of Literature and History, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.716(2021)

Keywords:

East Asian poetry, Modernizing context, Vietnamese New Poetry.

Abstract

Vietnamese New Poetry is one of the outstanding achievements of the modernization of Vietnamese literature in the first half of the twentieth century. Moreover, the New Poetry movement has contributed to bringing Vietnamese literature out of regional influence and to catching up with world literature trends. This paper mainly discusses and analyzes the characteristics and nature of the Vietnamese New Poetry movement in the context of modernizing East Asian poetry.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đặng, T. L. (2006). Văn học Việt Nam và hành trình giao lưu văn hóa khu vực và quốc tế. Nghiên cứu Văn học, 12(410), 75-88.

Đinh, P. C. (2011). Một số tương đồng giữa thơ ca Tân nguyệt phái và phong trào Thơ mới Việt Nam. Nghiên cứu Văn học, 8(474), 65-76.

Đỗ, L. T. (2012). Thơ mới thành công và thất bại của thành công. Nghiên cứu Văn học, (6), 34-40.

Đỗ, T. L. (2000). Mắt thơ. NXB Văn hóa Thông tin.

Đỗ, T. L. (2012). Thơ như là mỹ học của cái khác. NXB Hội Nhà văn.

Hoài, T., & Hoài, C. (1999). Thi nhân Việt Nam. NXB Văn học.

Lê, Đ. H. (2014). Vai trò của Choi Nam Soon trong việc hình thành và phát triển thể thơ mới Hàn Quốc. Nghiên cứu Văn học, 1, 122-130.

Lê, H. N. (2006). Những đóng góp của Bích Khê vào nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Nghiên cứu Văn học, 4, 52-66.

Lê, O. L. (2015). Quan niệm nghệ thuật tượng trưng của nhóm Xuân Thu và Dạ Đài. In H. K. La, T. P. Lộc, & P. N. Huỳnh, Tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài - Kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại (pp. 103-119). Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê, T. T. (2019). Bối cảnh du nhập chủ nghĩa siêu thực tại Nhật Bản. In T. P. Trần, N. P. Huỳnh, & N. B. Nguyễn, Những cuộc hội ngộ của văn chương thế giới - Văn học so sánh: Nghiên cứu và dịch thuật (pp. 164-176). NXB Văn hóa - Văn nghệ.

Nguyễn, Đ. V. (2005). Văn học dịch - Sự đối thoại giữa các nền văn học. Nghiên cứu Văn học, 11(405), 97-109.

Nguyễn, T. T. (2011). Hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ XX: Nghiên cứu so sánh trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam. In L. G. Đoàn, Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh (pp. 561-576). NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn, T. T. (2012). Thơ mới - Một diễn giải từ "Lịch sử - Sinh thành học". Nghiên cứu Văn học, 6(484), 100-110.

Phan, T. H. (2011). Yếu tố nội và ngoại sinh trong sự hình thành, phát triển "văn học mới" (Sin Munhak) Korea từ những phối cảnh nghiên cứu. In L. G. Đoàn, Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh (pp. 409-424). NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Phan, T. T. (2006). Hướng tới những lý giải khoa học về văn học Việt Nam trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu Văn học, 12(418), 4-8.

Phan, T. T. (2012). Thơ mới - Một hiện tượng lịch sử có tính khu vực. Nghiên cứu Văn học, 484, 3-8.

Phong, L. (2007). Từ sự nghiệp đổi mới nhìn lại lịch sử các mối giao lưu với văn học phương Tây hiện đại. Nghiên cứu Văn học, 1(419), 52-77.

Trần, S. Đ. (2011). Cuộc gặp gỡ Đông Tây và cơ duyên tiến bộ của văn học các nước Đông Á (Qua thực tiễn văn học Trung Quốc và Việt Nam). In L. G. Đoàn, Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh (pp. 27-38). NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Downloads

Published

28-07-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Uyen, K. T. (2021). THE VIETNAMESE NEW POETRY IN THE EAST ASIAN MODERNIZING POETRY MOVEMENT. Dalat University Journal of Science, 11(3), 28-47. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.716(2021)