TYPES OF RESPONSE UTTERANCES TO INVITATION SPEECH ACTS IN THE VIETNAMESE LANGUAGE

Authors

  • Phan Thi Thuy Huong Son High school, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.772(2022)

Keywords:

Act of inviting, Conversation, Invitation, Response dialogue, Speech acts.

Abstract

Conversation is one of the most common forms of verbal communication. In this communication form, all types of speech acts are represented fully and explicitly, including invitation–response acts, because these speech acts are related to face, psychology, and cultural-social characteristics. The Vietnamese have many different ways, some of which have become conventional, to respond to invitations. This article will examine the types of response utterances to invitations, the interlacing in response utterances to invitations, and the expression of politeness of response acts to invitations in the Vietnamese language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chu, L. (2004). Ăn mày dĩ vãng. NXB. Hội Nhà văn.

Đỗ, H. C. (1998). Đại cương ngôn ngữ học (Tập 2). NXB. Giáo dục.

Hoàng, P. (2006). Từ điển Tiếng Việt. NXB. Đà Nẵng.

Hoàng, V. G. (2014). Lời dẫn của thoại dẫn trực tiếp trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Ngôn ngữ & Đời sống, (9), 51-55.

Khai Trí Tiến Đức (1954). Việt Nam từ điển. Hội văn mới.

Khái, H. (1999a). Nửa chừng xuân. NXB. Văn nghệ.

Khái, H. (1999b). Một đồng bạc. NXB. Văn nghệ.

Lan, H. (1998). Nam Cao – Truyện ngắn chọn lọc. NXB. Văn học.

Lữ, H. N. (1996). Tuyển tập Kim Lân. NXB. Văn học.

Nguyễn, C. H. (2014). Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. NXB. Văn học.

Nguyễn, Đ. D. (1998). Ngữ dụng học (Tập 1). NXB. Giáo dục.

Nguyễn, Đ. M. (2013). Tuyển tập Vũ Trọng Phụng. NXB. Hội Nhà văn.

Nguyễn, H. T. (2007). Tuyển tập truyện ngắn. NXB. Văn hóa Sài Gòn.

Nguyễn, N. A. (2014). Thằng quỷ nhỏ. NXB. Trẻ.

Phan, T. T. (2017). Hành vi mời và giá trị dụng học của hành vi mời trong tiếng Việt. In H. B. Dương (Ed), Ngữ Văn và Văn hóa học - Những điểm nhìn (pp. 548-564). Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phan, T. T. (2018). Biểu thức ngữ vi mời và thành phần mở rộng của nó trong tiếng Việt. Nghiên cứu Văn học, 9, 19-27.

Phan, T. V. A. (2013). Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh. NXB. Trẻ.

Văn, T. (1997). Từ điển Tiếng Việt. NXB. Khoa học Xã hội.

Downloads

Published

28-01-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Phan, T. T. (2022). TYPES OF RESPONSE UTTERANCES TO INVITATION SPEECH ACTS IN THE VIETNAMESE LANGUAGE. Dalat University Journal of Science, 12(1), 154-177. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.772(2022)