RE-EXAMINING THE ORIGIN OF THE TALE OF KIEU

Authors

  • Đoàn Lê Giang The Faculty of Vietnamese Studies, University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University HCM City, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.2.861(2021)

Keywords:

Nguyen Du, Thanh Tam Tai Nhan, Thanh Tam Tai Tu, The Tale of Jin Yun Qiao, The Tale of Kieu.

Abstract

In the preface of the book “Kim Van Kieu Thanh Tam Tai Tu” – a Vietnamese translation of the novel “The Tale of Jin Yun Qiao” (金雲翹傳 Kim Van Kieu truyen) – published in 1971, the translator To Nam Nguyen Dinh Diem suggested that the novel “Kim Van Kieu truyen” was not created by a Chinese writer but could have been composed by a Vietnamese Confucian scholar based on Nguyen Du’s verse story “Doan truong tan thanh” (A New Cry from a Broken Heart – the official title of “The Tale of Kieu”). This suggestion seems to have been proved incorrect by many textual studies inside and outside Vietnam. However, the topic has been revived recently. This article presents a comprehensive literature review about “The Tale of Jin Yun Qiao”, adding more documents that we have recently collected in foreign countries, to give a firm conclusion about the origin of “The Tale of Kieu”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đặng, T. M. (1963). Chung quanh Truyện Kiều: Một tài liệu mới bản dịch tiếng Mãn Châu. Tạp chí văn học, (4), 42-43.

Dương, Q. H. (1941). Nguồn gốc Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tri tân, (4), 21-23.

Isobe, Y. (磯部祐子). (2003). Ảnh hưởng của tiểu thuyết tài tử giai nhân Trung Quốc - trường hợp K.Bakin (中国才子佳人小説の影響 - 馬琴の場合). In trong Kỷ yếu của Đại học Takaoka (quyển 18). https://ci.nii.ac.jp/naid/110000475021

Kawaguchi, K. (2015). Truyện Kiều từ góc độ so sánh Đông Á. In trong Viện Văn học, Di sản văn chương đại thi hào Nguyễn Du, 250 năm nhìn lại (tr. 464-473). NXB Khoa học Xã hội.

Lê, X. L. (2007). Hai trăm năm nghiên cứu – bàn luận Truyện Kiều. NXB Khoa học Xã hội.

Nguyễn, D. (1870). Kim Vân Kiều tân truyện của Nọa Phu Nguyễn Hữu Lập, tờ 1a (chữ Nôm) (Bản chép tay).

Nguyễn, D. (1925). Truyện Thuý Kiều (T. K. Trần, Dịch). NXB Vĩnh Hưng Long thư quán.

Nguyễn, T. G. (2000). Nguyễn Du – tác phẩm là lịch sử văn bản. NXB TP.HCM.

Nguyễn, V. Y. (1973). Sưu tập thơ vịnh Kiều. NXB Lạc Việt.

Osamu, O. (脩 大庭). (1967). Nghiên cứu sách tàu thuyền Trung Quốc chở đến Nhật Bản thời Edo (江戸時代における唐船持渡書の研究). In trong Sở Nghiên cứu học thuật Đông Tây, Tùng san nghiên cứu (関西大学東西学術研究所研究叢刊). Đại học Kansai, Nhật Bản.

Phạm, T. C. (2015). Dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều lục. NXB Khoa học xã hội.

TCLOPAC. (n.d). https://tclopac.tenri-u.ac.jp/opac/opac_search/

Thái, L., & Sơn, L. (2020). 200 năm, hầu thế nhớ Tố Như – Kỳ cuối: Thử “giải mã” lại Truyện Kiều. https://tuoitre.vn/200-nam-hau-the-nho-to-nhu-ky-cuoi-thu-giai-ma-lai-truyen-kieu-20200916201701822.htm

The Institute of Oriental Culture, University of Tokyo. (n.d). http://www3.ioc.u-tokyo.ac.jp/kandb.html

Tô, N. (Dịch). (1971). Kim Vân Kiều Thanh Tâm Tài Tử. Nha Văn hóa Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa.

Trần, I. N. (2004). Nghiên cứu câu chuyện Vương Thúy Kiều (T. C. Phạm, Dịch). NXB Lao động.

Trần, N. (2001). Một số thông tin mới về Vương Thúy Kiều góp phần tìm hiểu "Truyện Kiều" theo góc nhìn khu vực. Thông báo Hán Nôm học.

Trần, V. G. (1990). Tìm hiểu kho sách Hán Nôm (Tập 2). NXB Khoa học Xã hội.

Trung tâm Nghiên cứu quốc học. (2016). Kiều học tinh hoa (Tập 1). NXB Văn học.

Vũ, Đ. T. (1973). Nguyên lai Kim Vân Kiều truyện. In trong Nhiều tác giả, (X. L. Lê, sưu tầm, 2007), 200 năm nghiên cứu bàn luận Truyện Kiều (tr. 557-582). NXB Giáo dục.

Published

25-04-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Giang, Đoàn L. (2021). RE-EXAMINING THE ORIGIN OF THE TALE OF KIEU. Dalat University Journal of Science, 11(2), 9-26. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.2.861(2021)