PRELIMINARY STUDY ON THE MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF SEDIMENTS IN CAVE C6-1 OF DAK NONG UNESCO GLOBAL GEOPARK

Authors

  • Luu Thi Phuong Lan Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Sciences and Technology, Viet Nam
  • Le Xuan Hung Dalat University, Viet Nam
  • Ellwood Beresford Brooks Department of Geology and Geophysics - Louisiana State University, United States
  • Nguyen Chien Thang Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Sciences and Technology, Viet Nam
  • Nguyen Thanh Dung Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Sciences and Technology, Viet Nam
  • Dao Van Quyen Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Sciences and Technology, Viet Nam
  • Nguyen Ha Thanh Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Sciences and Technology, Viet Nam
  • Nguyen Thi Mai Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Sciences and Technology, Viet Nam
  • Nguyen Trung Minh Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology, Viet Nam
  • La The Phuc Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.867(2021)

Keywords:

Cave C6-1, Dak Nong Geopark, Magnetic susceptibility, Paleoclimate, Volcanic caves.

Abstract

The magnetic susceptibility (MS) of cave sediments has become a proxy for the paleoclimate. The magnetic properties of the sediments formed outside the cave are influenced by the weather. The sediments are later brought into the cave by various means and deposited. Thus, the MS in the stratigraphic column of cave sediments carries information about the weather when the sediments formed. The stratigraphic column at cave C6-1 has been investigated in several archaeological studies. In this study, 185 soil samples were collected to a depth of 184 cm at a sampling interval of about 1 cm. MS measurements were carried out by the Department of Geomagnetism at the Institute of Geophysics of the Vietnam Academy of Science and Technology. The MS results can be divided into eight magnetic zones, C6.1-1 to C6.1-8, of which C6.1-1, C6.1-3, C6.1-5, and C6.1-7 correspond to cold dry weather, and C6.1-2, C6.1-4, C6.1-6, and C6.1-8 correspond to warmer weather. Multi-Taper Method (MTM) analysis of the MS data shows three significant cycle ranges with MTM confidence levels above 95%. Using the carbon-14 radiocarbon dating method, we determined ages for three weather cycles of 562, 375, and 281 years. From 6,768 to 6,954 years BP, there was a sudden accumulation rate of sediment in the section that was 5 to 30 times higher than in other periods.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dettinger, M. D., Ghil, M., Strong, C. M., Weibel, W., & Yiou, P. (1995). Software expedites singular-spectrum analysis of noisy time series. Eos Transactions of the American Geophysical Union, 76(2), 12-21.

Ellwood, B. B., Harrold, F. B., Benoist, S. L., Straus, L. G., Gonzalez Morales, M., Petruso, K. M., Bicho, N. F., Zilhao, J., & Soler, N. (2001). Paleoclimate and intersite correlation from Late Pleistocene/Holocene cave sites: Results from Southern Europe. Geoarchaeology, 16(4), 433-463.

Ellwood, B. B., Harrold, F. B., Benoist, S. L., Thacker, P., Otte, M., Bonjean, D., Long, G. L., Shahin, A. M., Hermann, R. P., & Grandjean, F. (2004). Magnetic susceptibility applied as an age-depth-climate relative dating technique using sediments from Scladina Cave, a late Pleistocene cave site in Belgium. Journal of Archaeological Science, 31(2), 283-293.

Ellwood, B. B., Hrouda, F., & Wagner, J. J. (1988). Symposia on magnetic fabrics. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 51(4), 249-252.

Ellwood, B. B., Petruso, K. M., & Harrold, F. B. (1996). The utility of magnetic susceptibility for detecting paleoclimatic trends and as a stratigraphic correlation tool: An example from Konispol Cave sediments, SW Albania. Journal of Field Archaeology, 23, 263-271.

Ellwood, B. B., Petruso, K. M., Harrold, F. B., & Schuldenrein, J. (1997). High-resolution paleoclimatic trends for the Holocene identified using magnetic susceptibility data from archaeological excavations in caves. Journal of Archaeological Sciences, 24(6), 569-573.

Ghil, M., Allen, M. R., Dettinger, M. D., Ide, K., Kondrashov, D., Mann, M. E., Robertson, A. W., Saunders, A., Tian, Y., Varadi, F., & Yiou, P. (2002). Advanced spectral methods for climatic time series. Reviews of Geophysics, 40(1), 3-1-3-41.

La, T. P., Lương, T. T., Phạm, Đ. S., Bùi, V. T., Lê, T. M. L., Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Vũ, T. Đ., Lê, X. H., Trần, Q. H., Phạm, N. D., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, T. M. (2020). Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông–Những giá trị di sản nổi bật và chặng đường dẫn tới danh hiệu cao quý. Tạp chí Địa chất, A(371-372), 261-271.

La, T. P., Lương, T. T., Phạm, H. T., Phạm, Đ. S., Bùi, V. T., Lê, T. M. L., Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Vũ, T. Đ., Lê, X. H., Trần, Q. H., Phạm, N. D., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, T. M. (2020). Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông: Những giá trị khoa học tạo nên danh hiệu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, (11), 35-39.

La, T. P., Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Lương, T. T., Vũ, T. Đ., Lê, X. H., Trần, M. Đ., Phạm, G. M. V., Hoàng, T. N., Vũ, T. S. N., & Nguyễn, T. M. (2018). Khai quật và bảo tồn di chỉ khảo cổ tiền sử trong hang động núi lửa C6-1 ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hội nhập quốc tế về bảo tồn cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa. NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 297-309.

La, T. P., Tachihara, H., Honda, T., Luong, T. T., Bui, V. T., Nguyen, H., Chikano, Y., Yoshida, K., Nguyen, T. T., Pham, N. D., Nguyen, B. H., Pham, G. M. V., Nguyen, T. M. H., Hoang, T. B., Truong, Q. Q., & Nguyen, T. M. (2018). Geological values of lava caves in Krong No volcano geopark, Dak Nong, Viet Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 40(4), 299-319.

Lê, X. H., La, T. P., Phạm, T. P. T., Vũ, T. Đ., & Nguyễn, T. M. (2018). Tư liệu và nhận thức bước đầu về cuộc thám sát di tích hang núi lửa C6-1 ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 8(4), 57-76.

Lưu, T. P. L., Ellwood, B. B., & Nguyễn, C. T. (2009). Chu kỳ Younger Dryas trong số liệu từ cảm tại hang Con Moong (Thanh Hóa). Tạp chí Khoa học trái đất Việt Nam, 31(4), 410-417.

Lưu, T. P. L., Ellwood, B. B., & Nguyễn, T. D. (2010). Độ từ cảm và mối liên quan đến cổ khí hậu trong trầm tích hang Chổ, Hòa Bình. Hội nghị Khoa học kỷ niêm 35 năm viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam, 137-143.

Luu, T. P. L., & Nguyen, T. D. (2015). Magnetic susceptibility and ancient climate at Hang Mòi, Tràng An, Ninh Bình. Vietnam Archaeology, (1), 33-38.

Maher, B. A. (1998). Magnetic properties of modern soils and Quaternary loessic paleosols: Paleoclimatic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 137(1), 25-54.

Nguyễn, A. T., Vũ, T. Đ., & Nguyễn, T. V. (2019). Xương răng động vật và vỏ nhuyễn thể khai quật hang C6-1 năm 2018. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018. NXB. Khoa học xã hội, 85-89.

Nguyễn, Đ. T. (chủ biên, 1989). Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai, tỷ lệ 1:200.000. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Nguyễn, K. S., La, T. P., & Lê, X. H. (2018). Đào thám sát hang động núi lửa Krông Nô (Đắk Nông). Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2017. NXB. Khoa học xã hội, 42-45.

Nguyễn, K. S., Lê, X. H., & La, T. P. (2019). Kết quả khai quật hang C6-1 Krông Nô (Đắk Nông) năm 2018. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018. NXB. Khoa học xã hội, 77-81.

Nguyễn, K. S., Lê, X. H., Nguyễn, L. C., Nguyễn, T. V., Phạm, T. P. T., & Vũ, T. Đ. (2019). Báo cáo kết quả khai quật hang C6-1 Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Nguyễn, K. S., Lê, X. H., Nguyễn, L. C., Vũ, T. Đ., Nguyễn, T. V., Phạm, T. P. T., Phan, T. T., Lưu, T. P. L., Nguyễn, T. M. H., & Nguyễn, A. T. (2018). Báo cáo kết quả khai quật hang C6-1 và hang C6’Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Nguyễn, K. S., Lê, X. H., Phạm, T. P. T., La, T. P., & Nguyễn, T. M. (2020). Diễn trình văn hóa tiền sử hang C6-1 qua tư liệu khảo cổ học. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 62(10), 56-60.

Nguyen, K. S., Nguyen, L. C., La, T. P., Nguyen, T. M., Luong, T. T., Le, X. H., & Vu, T. D. (2020). Exeavation at vocanic cave C6-1 Krông Nô (Đắk Nông) new data and perception of Tây Nguyên's prehistory. Vietnam Archaeology, 226(4), 16-30.

Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Lê, X. H., Nguyễn, T. V., Phạm, T. P. T., Vũ, T. Đ., La, T. P., & Lương, T. T. (2020). Khai quật mở rộng hang động núi lửa C6-1 Đắk Nông năm 2019. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2019. NXB. Khoa học xã hội, 30-33.

Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Nguyễn, T. M., Lương, T. T., Lê, X. H., & Vũ, T. Đ. (2020). Khai quật hang động núi lửa C6-1 Krông Nô–Tư liệu và nhận thức mới về Tiền sử Tây Nguyên. Tạp chí Khảo cổ học, 226(4), 16-30.

Nguyễn, K. S., Nguyễn, T. M., & Lê, X. H. (2019). Tiền sử Tây Nguyên qua địa tầng và hệ thống niên đại 14C hang C6-1 Krông Nô. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018. NXB. Khoa học xã hội, 92-96.

Nguyễn, K. S., Phan, T. T., Lê, X. H., & Vũ, T. Đ. (2017). Báo cáo kết quả đào thám sát hang C6-1 ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Viện Khảo cổ học.

Nguyễn, L. C. (2018). Báo cáo phát hiện di cốt người cổ đầu tiên trong hang động núi lửa C6.1 tại Krông Nô, Đắk Nông. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Nguyễn, L. C. (2020). Báo cáo di cốt người cổ được phát hiện ở Tây Nguyên qua hai lần khai quật (2018-2019) hang C6.1 tại Krông Nô, Đắk Nông. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Nguyễn, N. T., La, T. P., Nguyễn, T. M., Bùi, Q. A., Lương, T. T., &Đặng, T. H. Y. (2021). Comparison of the sediment composition in the cultural stratum of the C6.1 cave and other volcanic cave in Krông Nô, Đắk Nông. Vietnam Archaeology, 230(2), 38-48.

Nguyễn, T. M. H. (2018). Kết quả phân tích phấn hoa hang C6-1, Krông Nô, Đắk Nông. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Tite, M. S., & Linington, R. E. (1975). Effect of climate on the magnetic susceptibility of soils. Nature, 256(5518), 565-566.

Downloads

Published

29-09-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Lan, L. T. P., Hung, L. X., Brooks, E. B., Thang, N. C., Dung, N. T., Quyen, D. V., Thanh, N. H., Mai, N. T., Minh, N. T., & Phuc, L. T. (2021). PRELIMINARY STUDY ON THE MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF SEDIMENTS IN CAVE C6-1 OF DAK NONG UNESCO GLOBAL GEOPARK. Dalat University Journal of Science, 11(3), 119-134. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.867(2021)