FEMINIST CONSCIOUSNESS IN VIETNAMESE FOLK TALES

Authors

  • Dang Quoc Minh Duong Van Hien University, Viet Nam
  • Tran Thi Ly Van Hien University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.896(2021)

Keywords:

Fairy tales, Feminist issues, Feminist literature, Legend, Mythology.

Abstract

Feminist issues are one of the interesting research areas attracting the attention of many researchers. In Vietnam, so far, there have been many journal articles on feminism in medieval, modern (1930-1945), and especially contemporary literature. In studying folklore – especially myths, legends, and fairy tales – we have found that a feminism-related consciousness was long ago taking shape. Through the construction of images of goddesses, groups of anonymous people recognized the contributions and merits of women. Through the world of folklore, these people showed their dreams for a just and equal society in which the freedom to love and the right to participate in social activities are re-established.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đinh, G. K. (2002). Văn học dân gian Việt Nam. NXB. Giáo dục.

Etruyen.com.(n.d.). Sự tích các nữ thần Việt Nam. http://etruyen.com/index.php?tid=2qtqv3m3237nvn1n3n2ntn31n343tq83a3q3m3237nvn

Hà, H. T. (1997). Bà Triệu sự tích và lịch sử Bà Triệu. Lễ hội và danh nhân lịch sử Việt Nam (tr. 115-121). NXB. Văn hoá Thông tin.

HN - Phụ nữ Việt Nam. (2018, June 23). Huyền Trân - nàng công chúa mở mang bờ cõi và nghi án “tư thông”. https://danviet.vn/huyen-tran-nang-cong-chua-mo-mang-bo-coi-va-nghi-an-tu-thong-7777886764.htm

Kosven, M. O. (2005). Sơ yếu lịch sử văn hóa nguyên thủy (C. N. Lại, Trans.). NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, C. Q. (2001). Văn học dân gian Việt Nam. NXB. Đại học Quốc gia.

Lê, T. N. T. (2011). Về nhân vật lịch sử “người phụ nữ họ Dương” ở thế kỷ X. Tạp chí Xưa và nay, 388, 19-24.

Lược sử tộc việt. (2021, May 5). Hệ thống thần thoại về nguồn gốc của người Việt. https://luocsutocviet.com/2021/03/05/508-he-thong-than-thoai-ve-nguon-goc-cua-nguoi-viet/

Melentinsky, E. M. (2004). Thi pháp của huyền thoại (N. T. Trần, & M. Song, Trans.). NXB. Đại học Quốc gia.

Nguyễn, K. S. (2019, June 6). Sự tích về các Nữ tướng của Hai Bà Trưng. Lược sử Tộc Việt. https://luocsutocviet.com/2019/06/06/296-su-tich-ve-cac-nu-tuong-cua-hai-ba-trung/

Nguyễn, N. T. (2013). Tín ngưỡng thờ mẫu vùng Lĩnh Nam Trung Hoa. In N. T. Trần (Ed.), Những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn: Chuyên đề văn hoá học. NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn, T. K. V. (2021, August 8). Thái hậu Dương Vân Nga, huyền thoại và chính sử. http://www.baotangphunu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=490:2021-04-07-16-02-17&catid=47:nhan-vt-s-kin&Itemid=70

Phan, H. L., Trần, Q. V., & Hà, V. T. (2012). Lịch sử Việt Nam (Tập 1). NXB. Giáo dục.

Phan, K. B. (2016). Nam Hải Dị nhân - Liệt truyện (V. P. Lê, Hiệu chỉnh). NXB. Trẻ.

Tạ, C. Đ. T. (2006). Thần, người và đất Việt. NXB. Văn hóa Thông tin.

Truyện xưa tích cũ. (2015). Nàng vú thúng. http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-viet-nam/nang-vu-thung.htmlj

Downloads

Published

29-09-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Duong, D. Q. M., & Ly, T. T. (2021). FEMINIST CONSCIOUSNESS IN VIETNAMESE FOLK TALES. Dalat University Journal of Science, 11(3), 72-81. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.896(2021)