GROUP OF SUOI BA ARCHAEOLOGICAL SITES (DAK NONG PROVINCE): DOCUMENTS, PERCEPTION, AND DISCUSSION

Authors

  • Nguyen Thanh Vuong The Institute of Social Sciences in the Central Highlands, Academy of Social Sciences, Viet Nam
  • Le Xuan Hung Dalat University, Viet Nam
  • Cao Trong Tue Lam Dong Provincial School of Politics, Viet Nam
  • Hoang Thi Dung Dalat University, Viet Nam
  • Hoang Anh Bien Dak Nong Propaganda Department of Communist Party Committee of Agencies and Businesses, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.986(2022)

Keywords:

Archaeology of Suoi Ba, Late Neolithic period, Prehistory of Dak Nong, Stone crafting, Triet Village culture.

Abstract

This article introduces the results of investigations and surveys from 2006 to 2017 of the group of Suoi Ba archaeological sites in Nhan Co commune, Dak R’Lap district (Dak Nong). The results reveal eight prehistoric archaeological sites in the Suoi Ba area, which are distributed over an area of about 20 hectares, equivalent to the size of an ancient village, and date from 3,500 to 2,000 years BP. In this study, the authors systematize materials, assess historical-cultural values, briefly outline the prehistoric cultural process at Suoi Ba during the late Neolithic and early Metal Age in Dak Nong, and discuss issues related to Suoi Ba relics in a broader context.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bảo tàng Đắk Nông. (2010). Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ tại di chỉ Thôn 17 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Bảo tàng Đắk Nông.

Glover, I., & Bellwood, P. (Eds.). (2004). Southeast Asia: From prehistory to history. Routledge.

Lê, Đ. H., & Nguyễn, Đ. G. (2008). New perception on Neolithic in Tây Nguyên through the excavation at Thôn Tám. Vietnam Archaeology, 151(1), 18-29.

Lê, Đ. H., & Vũ, Đ. T. (2013). Một số kết quả nghiên cứu khảo cổ học tiền sử Đắk Nông năm 2013. Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên, 11(3), 60-71.

Lê, Đ. H., Vũ, Đ. T., & Các cộng sự. (2013). Báo cáo điều tra khảo cổ học Đắk Nông năm 2013. Viện Khảo cổ học.

Lê, X. H. (2013). Các công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ đá mới ở tỉnh Đăk Nông. Trường Đại học Đà Lạt.

Lê, X. H. (2014). Báo cáo kết quả điều tra, thám sát di chỉ tiền sử Suối Ba, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp, Đắk Nông) năm 2013. Trường Đại học Đà Lạt.

Lê, X. H. (2015). Các di tích công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ Đá mới-sơ kỳ Đồng thau ở Tây Nguyên [Doctoral dissertation, Vietnam Academy of Social Sciences].

Lê, X. H. (2016). Các di tích công xưởng ở Tây Nguyên trong hệ thống công xưởng chế tác rìu đá ở Đông Nam Bộ. Tạp chí Khoa học Yersin, Đại học Yersin Đà Lạt, 1(1), 98-105. https://vjol.info.vn/index.php/YERSIN/article/view/33871

Lê, X. H. (2018). Hoạt động chế tác công cụ đá trong cơ cấu kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên giai đoạn hậu kỳ Đá mới-sơ kỳ Kim khí. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, 56(6), 59-66.

Lê, X. H. (2019a). Giá trị lịch sử-văn hóa các di tích công xưởng chế tác đồ đá giai đoạn đá mới muộn ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 9(3), 56-74. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.3.551(2019)

Lê, X. H. (2019b). Tính chất và niên đại của các di tích công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ Đá mới-sơ kỳ Kim khí ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 61(10), 49-53.

Lê, X. H. (2020). Đặc trưng di tích và di vật tại các di tích công xưởng chế tác đồ đá thời tiền sử ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 10(1), 21-51. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.644(2020)

Lê, X. H., La, T. P., Phạm, T. P. T., Vũ, T. Đ., & Nguyễn, T. M. (2018). Tư liệu và nhận thức bước đầu về cuộc thám sát di tích hang núi lửa C6-1 ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 8(4), 57-76. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.507(2018)

Lê, X. H., & Phan, T. T. (2014). Phát hiện mới cụm di chỉ – xưởng chế tác công cụ đá suối Bốn (Đắk Nông). In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013 (pp. 137-139). NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, X. H., Trần, V. B., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, V. T. (2011). Phát hiện địa điểm khảo cổ học thôn Bình Tân (Phước Long, Bình Phước). In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2010 (pp. 211-212). NXB. Khoa học Xã hội.

Lương, T. T., La, P. T., Vũ, Đ. T., & Bùi, T. V. (2020). Kết quả thám sát di tích Hố Tre tỉnh Đắk Lắk. In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2019 (pp. 54-57). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, Đ. G. (2004). Nhận diện sơ bộ các đới văn hóa tiền sử ở Đắc Lắc. Tạp chí Khảo cổ học, (3), 17-24.

Nguyễn, Đ. G., & Lê, Đ. H. (2007). Chư K’tu site and the system of opal production workshop in Tây Nguyên. Vietnam Archaeology, (1), 15-25.

Nguyễn, Đ. G., Lê, Đ. H., Ngô, C. T. K., & Hoàng, N. T. (2008a). Về sưu tập hiện vật của Nguyễn Thế Vinh (Đắk Nông). In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2007 (pp. 70-72). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, Đ. G., Lê, Đ. H., Ngô, C. T. K., Nguyễn, T. V., & Đào, N. V. (2008b). Kết quả điều tra, xác minh các di chỉ khảo cổ ở Đắc Nông. In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2007 (pp. 56-57). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, M. Q. (2005). 14C-Datings from Lung Leng site. Vietnam Archaeology, (5), 95-101.

Nguyễn, S. K. (Ed.). (2004). Khảo cổ học tiền sử Đăk Lăk. NXB. Khoa học xã hội.

Nguyễn, S. K. (2007a). Khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên. NXB. Giáo dục.

Nguyễn, S. K. (Ed.). (2007b). Khảo cổ học tiền sử Kon Tum. NXB. Khoa học xã hội.

Nguyễn, S. K. (Ed.). (2014). Dấu ấn văn hóa Tiền-Sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum. NXB. Khoa học xã hội.

Nguyễn, S. K., Nguyễn, C. L., La, P. T., Nguyễn, M. T., Lương, T. T., Lê, H. X., & Vũ, Đ. T. (2020). Khai quật hang động núi lửa C6-1 Krông Nô – Tư liệu và nhận thức mới về Tiền sử Tây Nguyên. Tạp chí Khảo cổ học, 226(4), 16-30.

Nguyễn, S. K., & Phan, T. T. (2007). Excavation at the settlement – workshop site Taipêr (Gia Lai Province): Data, perception, and discussion. Vietnam Archaeology, 149(5), 18-30.

Nguyễn, T. M., & Các cộng sự. (2015). Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học di tích Buôn Kiều (xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia, Hà Nội.

Nguyễn, T. S. T. (2014). Vài nét về đồ gốm trong văn hóa Óc Eo. Tạp chí Di sản văn hóa vật thể, 46(1), 55-60.

Phạm, T. B. (2015). Prehistoric ceramics found in Đắk Lắk in the system of Tây Nguyên prehistoric ceramics. Vietnam Archaeology, (6), 25-34.

Phạm, T. B., Trương, T. Đ., & Lê, H. X. (2019). Phát hiện di tích thời tiền sử ở Buôn Hằng 1C, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018 (pp. 154-156). NXB. Khoa học Xã hội.

Phạm, T. B., & Vũ, Đ. T. (2015). Phát hiện di tích Buôn Kiều, một di tích kiểu Hòa Bình muộn ở tỉnh Đắk Lắk. In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2014 (pp. 84-85). NXB. Khoa học Xã hội.

Trần, B. V. (2008). Phù Mỹ site (Lâm Đồng) – Cultural relations. Vietnam Archaeology, 151(1), 30-39.

Trần, B. V., & Lê, H. X. (2007). Báo cáo kết quả khai quật lần thứ ba di chỉ Phù Mỹ (Cát Tiên, Lâm Đồng). Trường Đại học Đà Lạt.

Trần, B. V., Lê, H. X., Hoàng, B. A., & Các cộng sự. (2014). Kết quả điều tra, thám sát di chỉ khảo cổ học Suối Ba (Đăk Nông). In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2013 (pp. 134-137). NXB. Khoa học Xã hội.

Trần, Q. T. (2002). Báo cáo kết quả khai quật di chỉ Dhă Prông, thành phố Ban Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Viện Khảo cổ học.

Trần, Q. T., Hoàng, C. X., & Võ, Q. (1994). Báo cáo khai quật di chỉ Buôn Triết, huyện Lăk (Đăk Lăk). Viện Khảo cổ học.

Trần, Q. T., & Nguyễn, N. Q. (2008). Di tích Buôn Râu – nhận thức qua cuộc khai quật năm 2007. Tạp chí Khảo cổ học, (6), 16-31.

Vũ, Đ. T., & Các cộng sự. (2017). Báo cáo kết quả khai quật Khảo cổ học di tích thôn 17 (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Bảo tàng tỉnh Đắk Nông.

Vũ, Đ. T., Lê, H. X., & Nguyễn, B. A. (2019). Thám sát di tích Suối Ba xã Nhơn Cơ, huyện Đắc R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. In Viện Khảo cổ học (Ed.), Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2018 (pp. 152-153). NXB. Khoa học Xã hội.

Vũ, Đ. T., & Nguyễn, B. A. (2019). Results of test-excavation at Suối Ba site in Đắk Nông Province in 2017. Vietnam Archaeology, 222(6), 37-46.

Downloads

Published

25-08-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Nguyen, T. V., Le, X. H., Cao, T. T., Hoang, T. D., & Hoang, A. B. (2022). GROUP OF SUOI BA ARCHAEOLOGICAL SITES (DAK NONG PROVINCE): DOCUMENTS, PERCEPTION, AND DISCUSSION. Dalat University Journal of Science, 12(4), 97-122. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.986(2022)