ANCIENT VIETNAMESE WORDS IN SOUTHERN FOLK SONG COLLECTIONS PUBLISHED IN THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY

Authors

  • La Mai Thi Gia University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.991(2022)

Keywords:

Archaic words, Early 20th century, Folk songs, Southern Vietnam.

Abstract

The article examines and explains the meanings of archaic Vietnamese words in southern folk song collections published in the late 19th and early 20th centuries. We have identified and selected typical Vietnamese words that are now rarely used or used differently. To explain these words’ meanings in folk songs, we use dictionaries, such as Vietnamese Dictionary, Ancient Vietnamese Vocabulary Dictionary, Đại Nam quốc âm tự vị (Dictionnaire Annamit) – the first Vietnamese dictionary, and Southern Dialect Dictionary. This research outlines a unique and exciting feature of the southern language that was popular in folk songs and people’s lives in the South.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đào, D. A. (1975). Chữ Nôm – Nguồn gốc cấu tạo, diễn biến. NXB. Khoa học Xã hội.

Đào, D. A. (1992). Hán Việt Từ điển. NXB. Khoa học Xã hội.

Đặng, L. N. (1907). Câu hát đối theo bạn cấy. NXB. Đinh Thái Sơn.

Đặng, L. N. (1928). Câu hát huê tình. NXB. Phạm Văn Thình.

Đặng, T. Q. (1932). Hát đối đáp. Nhà in Xưa Nay.

Hoàng, P. (2003). Từ điển tiếng Việt. NXB. Đà Nẵng và Trung tâm từ điển học.

Huỳnh, C. T. (Ed.). (2007). Từ điển từ ngữ Nam Bộ. NXB. Khoa học Xã hội.

Huỳnh, T. P. C. (1901). Câu hát góp. Impr. Commercial Ménard Legros, Sài Gòn.

Huỳnh, T. P. C. (2018a). Đại Nam quấc âm tự vị (Tập 1). NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Huỳnh, T. P. C. (2018b). Đại Nam quấc âm tự vị (Tập 2). NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Khấu, V. N. (1933). Hát huê tình đối đáp. NXB. Nguyễn Quới Loan.

La, M. T. G. (2021). Dấu ấn văn hóa Pháp trong ca dao dân ca Nam Bộ đầu thế kỷ XX. Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực, 4(28), 27-40.

Nguyễn, B. T. (1933). Câu hát đối đáp. NXB. Phạm Văn Thình.

Nguyễn, B. T. (1934). Câu hát đối đáp. Impr. Đức Lưu Phương.

Nguyễn, C. C. (1928). Câu hò xay lúa. Nhà in Xưa Nay.

Nguyễn, C. C. (1967). Hát và hò góp (bổn cũ soạn lại). NXB. Thuận Hóa.

Nguyễn, N. S., & Đinh, V. T. (2001). Từ điển từ Việt cổ. NXB. Văn hóa thông tin.

Trần, M. T. (2011). Cách nói của người miền Tây Nam Bộ qua ca dao. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, 5(187), 42-48.

Trần, T. D. (2010). Vấn đề khai thác từ cổ qua hệ thống từ điển và các văn bản chữ Nôm. Tạp chí Hán Nôm, 1(98), 17-36.

Trương, V. K. (1888-1889). Thông loại khoá trình/Miscellanées. Impr. Commerciale Rey-Curiol.

Downloads

Published

10-08-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

La, M. T. G. (2022). ANCIENT VIETNAMESE WORDS IN SOUTHERN FOLK SONG COLLECTIONS PUBLISHED IN THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY. Dalat University Journal of Science, 12(4), 3-30. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.991(2022)