NHÂN, Phạm Trọng; ÉN, Lê Hồng; TRINH, Huỳnh Thị Kiều; TRUNG, Lưu Thế. PRELIMINARY TEST TO PLANTING STERCULIA FOETIDA AT ARID BORDER AREAS OF DAKLAK PROVINCE. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 8, n. 3, p. 113–124, 2018. DOI: 10.37569/DalatUniversity.8.3.499(2018). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/499.. Acesso em: 17 jun. 2024.