SƠN, Nguyễn An; TIÊN, Đoàn Phan Thảo; KHIÊM, Lê Hồng; SANG, Nguyễn Thị Minh; HÀ, Nguyễn Thị Nguyệt; QUYẾT, Phạm Đăng; TRUNG, Nguyễn Đình; THẮNG, Hồ Hữu; CẦM, Nguyễn Trương Dương. ANALYSIS OF TRACE ELEMENT ATMOSPHERIC DEPOSITION BY BARBULA INDICA MOSS AT BAOLOC USING THE TOTAL REFLECTION X-RAY FLUORESCENCE TECHNIQUE. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 10, n. 3, p. 98–109, 2020. DOI: 10.37569/DalatUniversity.10.3.696(2020). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/696.. Acesso em: 17 jun. 2024.