TRIỆU, Lê Ngọc; PHONG, Nguyễn Hoàng; ĐẠT, Mai Tiến; BÍCH, Thái Thạch; TIỀN, Nguyễn Thanh; BẢO, Lê Đình Vĩnh; QUANG, Nguyễn Khắc; NHƯ, Phan Ngọc Quỳnh. GENETIC DIVERSITY INVESTIGATION AND MOLECULAR MARKERS ESTABLISHMENT FOR IDENTIFICATION OF SEVERAL INITIALLY SELECTIVE AVOCADO (Persea americana Miller) STRAINS IN LAMDONG PROVINCE. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 6, n. 4, p. 467–480, 2017. DOI: 10.37569/DalatUniversity.6.4.89(2016). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/89.. Acesso em: 24 apr. 2024.