Nhân, Phạm Trọng, Lê Hồng Én, Huỳnh Thị Kiều Trinh, and Lưu Thế Trung. “PRELIMINARY TEST TO PLANTING STERCULIA FOETIDA AT ARID BORDER AREAS OF DAKLAK PROVINCE”. Dalat University Journal of Science 8, no. 3 (September 30, 2018): 113–124. Accessed June 15, 2024. https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/499.